Dr. P. Boros Fortunát Elméleti Középiskola

A kommunista diktatúra bevezetésével egy időben, az 1948-as tanügyi reformmal, Zetelakán is felszámolták a felekezeti oktatást, az egyházi iskolaépületeket államosították. A rendszer minden negatívuma ellenére ebben az időszakban kezdődik meg az analfabetizmus felszámolása, azáltal, hogy kötelezővé tették a négy-, majd a hétosztályos oktatást, illetve hogy az 1959-60-as tanévtől a felnőtt lakosság beiskolázásának elősegítésére beindították az esti tagozatot. Az 1960-1970-es években a nappali és esti tagozat mellett megjelenik a látogatás nélküli oktatás is. A község iskolahálózata is kibővül, a meglévő központi, tófalvi, zetevárlajai , ivói és sikaszói iskolák mellett új iskolaegységek alakulnak Tölgyesuruban, Deságon, Küküllőmezőn és a varsági eltérőnél. (Ezek, gyerekhiány miatt, sajnos azóta már meg is szűntek.)

Az 1959-60-as tanévtől új iskolatípus indul be a gyümölcstermesztési szakiskola megnyitásával. Két évfolyam kibocsátása után a szakiskola tanulóhiány miatt magszűnt.

Mérföldkőnek számít a zetelaki oktatás történetében, hogy az 1961-1962-es tanévtől beindították az elméleti középiskolát, mely pozitív hatással volt a település gazdasági, társadalmi és kulturális életére. Reál szakon, 8 évfolyam 211 diákja végzett, amíg az 1973-47-es tanévtől falvakon, így Zetelakán is, megszüntették az elméleti oktatást.

Az elméleti középiskola megszüntetése után a Zetelakán csak általános, nyolc osztályos iskolák működnek, majd az 1975-76-os tanévtől a központi iskolában bevezetik a tíz osztályos képzést.

Az 1989 decemberi rendszerváltás lehetővé tette, többek közt, a romániai magyar nyelvű oktatás újjászervezését is. Az iskola akkori vezetősége, kihasználva az adódott lehetőséget az 1990-91-es tanévtől újraindította az elméleti oktatást, reál szakon, matematika-fizika profillal. A XX. század végére, a számítógépek térhódítása időszakában, iskolánkat sikerült modern informatika laboratóriummal felszerelni, a 2002-2003-as tanévtől pedig átváltani a szintén reál szakú matematika-informatika profilra.

Az 1990 után az ország - addig nagyrészt számozott - iskoláiban elkezdődött a névadás, a magyar iskolák döntő többsége magyar irodalmi, vagy történelmi személyiségek nevét vette fel. A Zetelaki Elméleti Középiskola életének egyik kiemelkedő eseménye volt az 1994 június 12-ére szervezett névadó ünnepség. Ekkor iskolánk felvette falunk nagy szülöttének, a mártírhalált halt ferences főatyának, Dr. P. Boros Fortunátnak a nevét.

Dr. Páter Boros Fortunát Elméleti Középiskola Szobor