Tófalvi Elemi Iskola

Rövid betekintés az iskola múltjába és jelenébe

 

A község nagy kiterjedése s az egyes falurészeknek az iskolától való nagy távolsága szükségessé tette, hogy a messzibb eső falurészre egy új iskolát építsenek. Ezzel a tervvel 1892- ben foglalkoztak Tófalvában, a község északi részén. „Fióknéptanodát” építettek volna, de anyagiak hiánya miatt semmi sem lett belőle.

1923- ban elhatározták a tófalvi iskola felépítését az I.- II. osztályosok részére, de az építkezésre ekkor sem került sor.

Végül is 1934-ben indították be az első állami iskolát (a mai tófalvi iskola). Első igazgató-tanítója Andrei Rusu volt. Az állami iskola felépült, de kezdetben gyermekhiány végett nem működött, ugyanis a szülők a falu római katolikus iskolájába íratták a gyerekeiket. Ezzel magyarázható, hogy 1934. február 5-én Zetelakára „kiszállt” a megyei tanfelügyelő és jegyzőkönyvet készített a beiskolázásról.

Tekintettel arra, hogy a községben elkészült állami iskola 1933. szeptember 1-től a tanulók hiánya miatt nem tudta hívatását betölteni, utasították a Római Katolikus felekezeti iskola igazgatóságát, hogy a létszámon felüli tanulókat irányítsák át az állami iskolába Végül is az oktatás 1940- ig román nyelven folyt. A bécsi döntés után újra visszaállt a magyar nyelvű oktatás.

Az iskolában eleinte a négy osztályteremben elemi oktatás folyt. Az épület bal szárnyán helyezkedett el a tanítói lakás, az udvaron a konyha.

Később a tanítói lakásból két csoportszobát és egy öltözőt meg benti illemhelyet alakítottak ki.

A tófalvi iskola jelenleg 7 tanerős oktatási intézmény, jól képzett pedagógusokkal rendelkezik, ahol 5 tanító és 2 óvónő fejti ki az oktatató- nevelői tevékenységet. Munkájukat egy takarítónő és egy karbantartó könnyíti meg. Az iskola a „Dr. Páter Boros Fortunát” Elméleti Középiskola alegységeként működik. Az oktatás modern, tágas tantermekben folyik.

2003-as tanévtől kezdődően az iskolát teljesen felújították, kijavították a málladozó falakat, kicserélték a villamos vezetékeket, az iskola udvarán kazánházat és modern illemhelyet építettek. Ezt követően bevezették a központi fűtést, kicserélték a termekben levő világítótesteket. Világbanki támogatással az iskola új bútorzatot kapott, bővült az egység szemléltető anyagtára.

2008- ban egy modern számítógépes hálózattal egészült ki az iskola didaktikai felszereltsége, amely lehetőséget biztosít a kisiskolásoknak az alapfokú számítógép kezelés elsajátítására és érdekesebbé teszi az oktatást. Iskolánk wifi internet eléréssel is rendelkezik.

Az iskola udvarán modern játszótér van kialakítva, amit szívesen használnak az óvodások, szüneteken a kisiskolások.

 Az iskolában tanító pedagógusok:

 • Balázs Éva- Kinga- tanítónő
 • Sándor Éva-helyettesítő tanítónő
 • Dénes Klára- tanítónő
 • Oace Renáta-helyettesítő tanítónő
 • Kovács Anna- Mária- tanítónő
 • Karsai András-tanító
 • Kerekes Előd-tanító
 • Boros Enikő- Ilona- óvónő
 • Tófalvi Ildikó- óvónő

Betanító pedagógusok:

 • Hodgyai Timea- Angol
 • Deák Kinga- helyettesítő tanárnő (angol)
 • Karsai Angéla- Vallás
 • Sálvári Edith- Testnevelés

Kisegítő személyzet:

 • Lukács Zita- takarítónő
 • Tornai Lajos – karbantartó

Pedagógusaink az iskolai tevékenységeken kívül az extracurriculáris tevékenységekben is jeleskednek, így próbálják hatékonyabbá tenni a gyerekek oktatását, nevelését, ugyanakkor e kettős cél nagyban hozzájárul a pedagógus- diák; pedagógus – szülő kapcsolatának erősítéséhez.

Iskolánk tanulói minden évben versenyeken vesznek részt, megszervezzük a szerepléseket, kirándulásokat, az ünnepeket. Kovács Anna- Mária tanítónő a gyermekkórust vezeti, akik fellépnek a fontosabb iskolai ünnepeken.

 

 

 

 

 

 

 

Tófalvi Elemi Iskola Tófalvi Elemi Iskola Tófalvi Elemi Iskola Tófalvi Elemi Iskola